Bas Nootenboombasnootenboom@volq.nl
+31 (0)6 1186 0976
LinkedIn van Bas

De energietransitie betekent veel voor inwoners en overheden. Als verbinder help ik inwoners, woningcorporaties, ambtenaren en bestuurders van gemeenten en provincies elkaar te verstaan en te begrijpen. Bij Volq weten we op buurt- en wijkniveau afspraken te maken over energie besparen en opwekken. We ademen participatie. Uitgangspunt bij het Volqs Energie Programma is ‘de techniek volgt het volq’. De energietransitie gaat over mensen, niet over megawatts of klimaatakkoorden. Door mijn ervaring als gemeenteraadslid, wethouder, raadsgriffier en gemeentesecretaris weet ik als geen ander welke dilemma’s er spelen op het bestuurlijke vlak en hoe ambtelijke molens draaien. Deze ervaring heb ik meegenomen naar Volq. Voor onderwerpen als Regionale Energie Strategieën, Wijkuitvoeringsplannen en warmtevisies kunt u bij ons terecht. Maar ook voor het meenemen van het ‘besturende volq’ (raadsleden, collegeleden, corporatiebestuurders e.d.) staan wij voor u klaar.

Scroll to Top