Wat we doen

Er komen grote ontwikkelingen op ons af...

Gemeenten, ontwikkelaars & woningcorporaties kunnen de opgaven die op ons afkomen alleen oplossen met de energie, ambitie en ideeën van het Volq. Interactie tussen mensen is de belangrijkste bouwsteen voor een aantrekkelijke stad.

Onderzoek en advies

Volq adviseert gemeenten en (woning)coöperaties over (overheids)participatie en (aankomende) opgaven zoals de invoer van de omgevingswet, de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen en verstedelijkingsopgaven. Als externe partij analyseren we processen, verzorgen we eindevaluaties van programma’s en projecten of doen we onderzoek naar de huidige mening van bewoners en bedrijven in een wijk, buurt, dorp of stad op verschillende thema’s zoals participatie, een visie op de omgeving of de wil om bij te dragen aan duurzaamheid. Bij ons geen langdradige advies- of onderzoeksrapporten, maar aantrekkelijk vormgegeven eindproducten die uitnodigen tot actie.

Programma- en proces­management

Een groot participatietraject, het opstellen van een omgevingsvisie of samen met inwoners, bedrijven, gemeente en woningcorporaties nadenken over hoe je een wijk aardgasloos maakt, vraagt om goed programma- of procesmanagement. Volq levert programmamanagers die weten hoe je een project of programma opzet en leidt. Onze ervaren procesmanagers organiseren het goede gesprek tussen stakeholders, houden belangen in de gaten en weten zo processen te sturen naar resultaat. Kenmerk van onze programma- en procesmanagers is dat ze een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne hebben.

Organisatieontwikkeling

Nieuwe vraagstukken zoals de omgevingswet, de drie decentralisaties of meer participatief werken vragen vaak om andere competenties, kennis en vaardigheden van medewerkers. Samen met inwoners en bedrijven een gebied ontwikkelen, betekent faciliteren en kunnen loslaten. Opgavegericht werken vraagt om meer afdeling overstijgend of procesmatig kunnen werken. Wij adviseren gemeenten en coöperaties op tactisch en strategisch niveau hoe om te gaan met die veranderende vraag vanuit de samenleving. Door middel van inspirerende en uitdagende programma’s trainen en begeleiden we medewerkers. Daarbij is ons motto: Leren door te doen! Kijk voor meer informatie ook eens op de pagina Volqsacademie

Onze projecten

Scroll to Top