Waarom wethouders soms uitglijden over de Energietransitie

De energietransitie vergt veel van lokale bestuurders. Niet altijd gaat het goed in colleges van Burgemeester en Wethouders. Zeker niet als er schaarse middelen verdeeld moeten worden aan allerhande belangrijke zaken. Soms vallen er colleges en sneuvelen er wethouders over de voorstellen rond de energietransitie zoals in Rijswijk (4 feb. 2019). 

Val van college

In het geval van Rijswijk lag de oorzaak in het tempo van de transitie. Sommige bestuurders wilden snelheid maken, anderen wilden liever de landelijke ontwikkelingen even afwachten. Wat precies de oorzaak is van de Rijswijkse breuk, is niet exact te achterhalen. Meestal spelen diverse zaken een rol bij het ontslag van een wethouder. 

De energietransitie is er echter niet bij gebaat. Opvallende is dat men in Rijswijk al enige tijd bezig was met duurzaamheid en de energietransitie. Al voor de verkiezingen (in de vorige collegeperiode) zijn visies opgesteld en is de voorbereiding van de energietransitie al begonnen. Een jaar na de verkiezingen valt het college op dit onderwerp. Was dat te voorkomen? Wellicht. 

Democratie

Helaas zien we dit wel vaker in bestuurlijk Nederland. Een college, gesteund door de gemeenteraad, ontwikkelt een plan om bestuurlijk belangrijke opgaven aan te pakken. Dan komen er gemeenteraadsverkiezingen en als gevolg daarvan een anders samengestelde gemeenteraad en college van B&W. Niets mis mee, zo werkt onze democratie nu eenmaal. Maar het is wel een risico voor consistente beleidsvoering. Zelfs als er over een onderwerp in het coalitieakkoord of collegeprogramma geen nadere afspraken zijn gemaakt, kan het voorkomen dat een wethouder anders over de aanpak van een onderwerp denkt dan zijn voorganger, die het proces al een bestuurlijke richting heeft gegeven. Het is erg jammer als dat pas blijkt als een visiedocument (zoals een energievisie) op de bestuurlijke tafel ligt. 

Herbevestig bestuurlijke kaders

Het is raadzaam om bij dit soort aangelegen onderwerpen het nieuwe college en de nieuwe raad bij de start van de collegeperiode mee te nemen in de uitgangspunten en doorlopende opdrachten. Niet via een overdrachtsdossier (dat ‘verzuipt’ toch meestal in de veelheid van andere stukken in het begin van een collegeperiode), maar bijvoorbeeld via een actieve workshop. Maak of herbevestig aan het begin van een nieuwe periode (opnieuw) de bestuurlijke kaders van een aantal opgaven waar aan gewerkt wordt. Doe je dat niet, dan loop je de kans dat een op zich prima voorstel naar de prullenbak wordt verwezen of dat een bestuurder sneuvelt. En daar is meestal niemand bij gebaat.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Druk op de ketel

In een Community of practice onder leiding van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 hebben diverse partijen nagedacht over democratische besluitvorming bij het maken van aardgasvrije wijken.…
All articles loaded
No more articles to load
Scroll to Top