Volq @ Congres Nieuwe Energie

Op het congres Nieuwe Energie werd een toelichting gegeven op het door I&O Research uitgevoerde onderzoek naar het doen en laten van Nederlanders op het gebied van duurzaamheid en energie. Dit onderzoek heeft tot diverse publicaties in de landelijke pers geleid met krantenkoppen als “Milieufreaks vaak ergste vervuiler” (Telegraaf), “De kosten van het klimaat zijn voor de buurman” (Volkskrant) en “Meer mensen willen minder doen aan klimaat” (NRC).

Wat blijkt? Onder de groepen inwoners met de grootste zorgen over het klimaat bevinden zich geregeld ook de grootste vervuilers. De hoger opgeleiden die het somberst zijn over het klimaat, zijn uitgerekend ook degenen die het langst douchen, het meest en verst vliegen en het vaakst de auto gebruiken. Dezelfde tendens is te zien bij de twintigers die zich – omdat ze nog lang op deze planeet zullen rondstappen- begrijpelijk veel zorgen maken over de toenemende uitstoot van broeikasgassen. Maar het is deze groep die het langst douchen en bij hun voedselgebruik het minst letten op eventuele klimaateffecten.

Een andere conclusie uit dit onderzoek is dat mensen pas echt in beweging komen als dat van de overheid móet, maar ook dat een meerderheid (53%) van de ondervraagden aangeeft ‘ik hoor of zie niets van mijn gemeente over wat ik aan klimaatverandering kan doen’. Ook willen de inwoners meer informatie over de alternatieven voor aardgas. Ze willen deze informatie van de gemeente, de rijksoverheid en van de energieleveranciers. Hier liggen de nodige kansen voor gemeenten. Het blijkt dat de huidige informatievoorzieningen zoals energieloketten kennelijk niet in de behoeften van inwoners voorzien. Er zijn vele andere mogelijkheden om inwoners te betrekken en te informeren bij de energietransitie.

Bas Nootenboom was op 7 maart 2019 in Driebergen aanwezig bij het door Binnenlands Bestuur georganiseerde congres over Nieuwe Energie. In een vlot programma kwamen in 3 workshop rondes diverse succesvolle voorbeelden langs van initiatiefnemers die hun wijken van het aardgas willen halen en gaven diverse inleiders hun visie op de energietransitie. Conclusie: er ligt veel informatie voor het oprapen, er zijn al veel zaken bedacht. Nu is het zaak om kennis te delen en verbindingen aan te leggen. Laat dat nu net de expertise van Volq zijn….

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Duurzaam naar je werk!

De manier waarop je van je woonadres naar je werkadres reist, wordt bepaald door vele factoren: de afstand, het weer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer,…

Waar is de regenton gebleven?

De intensiteit van regenbuien neemt toe, zomerse hittegolven zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Dat het klimaat verandert, ervaart iedereen wel. Er is vooral discussie…
Scroll to Top