UITNODIGING: Denk mee over een alternatief voor de participatieladder

UITNODIGING: Denk mee over een alternatief voor de participatieladder 

De afgelopen periode hebben studenten Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Volq een alternatief voor de participatieladder ontwikkeld. Het nieuwe model is ontworpen in samenwerking met ambtenaren, bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Graag brengen we het model nog een stap verder. Denk jij met ons mee? Kom dan naar de Ideeënfabriek op vrijdag 10 mei a.s. 

Het gebruik van de participatieladder van Arnstein (1969) of afgeleiden daarvan lijkt steeds meer tot problemen te leiden tijdens participatieprocessen. Zo worden maatschappelijke vraagstukken steeds complexer en de (lokale) overheid staat in toenemende mate niet meer boven de partijen, maar is één van de spelers in een complex netwerk. Deze en andere ontwikkelingen vragen om een uitnodigende overheid die actief ruimte biedt aan initiatieven. Was de participatieladder vooral toepasbaar op projecten, dan is er nu behoefte aan een instrument dat helpt zorgvuldige (participatie)processen in te richten.  

Programma 

Tijdens de Ideeënfabriek gaan docenten en studenten Bestuurskunde, ambtenaren en andere professionals in gesprek over het model dat de afgelopen periode is ontwikkeld. Welke participatie- en procesproblemen wil het model oplossen? Welke ontwerpkeuzes zijn daarbij gemaakt? Hoe kun je het model in de praktijk toepassen? En welke verbeteringen in het model zijn nog mogelijk om enerzijds de wetenschappelijke basis en anderzijds de praktische toepasbaarheid te vergroten? Een mooi inhoudelijk programma voor kritische denkers en veeleisende doeners!

Aanmelden 

Denk jij mee over het alternatief voor de participatieladder? Kom dan naar de Ideeënfabriek op vrijdag 10 mei a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur bij Volq (Zomerhofstraat 84, Rotterdam). Meld je direct aan via maakhetmee@volq.nl. Heb je vragen over het alternatief voor de participatieladder of deze Ideeënfabriek? Neem dan contact op met Onno de Vries via 06 1438 9668 of onnodevries@volq.nl.  

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

2 Reacties

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Duurzaam naar je werk!

De manier waarop je van je woonadres naar je werkadres reist, wordt bepaald door vele factoren: de afstand, het weer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer,…

Waar is de regenton gebleven?

De intensiteit van regenbuien neemt toe, zomerse hittegolven zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Dat het klimaat verandert, ervaart iedereen wel. Er is vooral discussie…
Scroll to Top