Ruimte voor initia­tieven

De energietransitie is van de inwoners. Nederland verandert van een centraal geleide energiemarkt naar een decentrale markt. Inwoners veranderen door zonnestroom-opwekking steeds meer van consument naar producent van energie. 

De transitie nodigt uit tot actie. Bewoners starten hun eigen energiecoöperatie, sportverenigingen zien kansen voor opwek van zonne-energie op hun kantinedaken. Verenigingen van eigenaren werken met elkaar samen op het gebied van inkoop van energie(besparing).  

Volq ondersteunt deze maatschappelijke initiatiefnemers. We vertalen het verhaal van de inwoner, buurtvereniging, de energie- of duurzaamheidscoöperatie, een Vereniging van Eigenaren of de (sport-)vereniging naar gemeentebestuurders en andersom. We kennen het klappen van de ambtelijke en bestuurlijke zweep. En we kennen de valkuilen van een bewonersinitiatief. We coachen de initiatiefnemers op het gebied van projectmanagement, financiën en omgaan met (complexe) bestuurlijke systemen. 

Wij stellen mensen (het volq) boven de techniek. Niet de megawatts of Petajoules zijn het belangrijkst, maar de inwoners in de wijken en buurten.  

Resultaat: Initiatieven die tot wasdom komen. Die zich van idee naar uitvoer ontwikkelen. Een verbonden samenleving. Initiatiefnemers die zich gehoord voelen en een gemeente die gezien wordt.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

All articles loaded
No more articles to load
Scroll to Top