Reminder: het volq maakt de stad!

De crisis is voorbij en de woonconsument is – gelukkig – als glansrijke winnaar uit de strijd gekomen tussen beleggers, banken, ontwikkelaars, overheden en corporaties. De snelheid van ontwikkeling in de maatschappij neemt alleen maar verder toe en iedereen die een actieve rol vervult in het ‘maken’ van de stad heeft hier dagelijks mee te maken.
Terug naar af?
Het prille herstel van de economie doet een aantal partijen hun werkwijze uit 2007 weer uit de kast halen. Het kan toch weer?
Akkoord, de crisisperiode was niet altijd zaligmakend. Te vaak werd er naar instrumenten gegrepen om toch maar iets te kunnen realiseren. Het resultaat? Gekunsteld ‘zelfbouw’ aanbod, tijdelijk gebruik als overwinteringsstrategie, marginale woningen en overproductie in het bereikbare segment. De wereld is inmiddels gelukkig definitief veranderd. De consument heeft zijn bepalende positie weer stevig ingenomen en is niet van plan deze in te leveren nu hij of zij ook weer meer te besteden krijgt.
Wat doet u hiermee?
Wij hebben binnen onze huidige projecten, met in onze achterzak de lessen uit de crisistijd, een dynamische werkwijze ontwikkeld die meebeweegt met de situatie. Wij gaan hierbij uit van constant veranderende en vaak toenemende ambities, investeringen en belangen. Het initiëren, activeren en intensiveren van het contact tussen mensen is hierbij het bepalende element. Zo benutten we de groeiende ontwikkelpotentie zonder uit het oog te verliezen waar het echt om gaat: het volq. Dat maakt immers ook na de crisis de stad!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Duurzaam naar je werk!

De manier waarop je van je woonadres naar je werkadres reist, wordt bepaald door vele factoren: de afstand, het weer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer,…

Waar is de regenton gebleven?

De intensiteit van regenbuien neemt toe, zomerse hittegolven zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Dat het klimaat verandert, ervaart iedereen wel. Er is vooral discussie…

Draagvlak kopen, is dat verstandig?

Een woningcorporatie die zonder huurverhoging een complex woningen verduurzaamt, teert in op reserves. Dat kan financieel technisch verantwoord zijn, maar is het verstandig? Argumenten om…
All articles loaded
No more articles to load
Scroll to Top