Gemeente Nieuwkoop

VISIE ROLNEMING ENERGIETRANSITIE

Kan Volq samen met de gemeenteraad richting geven aan de Energietransitie?

Onze Aanpak

Met de inzet van ons instrument ‘De Energiebalans’, bedoeld voor raads- en collegeleden, hebben we met elkaar bepaald wat de lange termijnvisie is van het bestuur op de energietransitie. In samenwerking met de raadswerkgroep en de wethouder is vervolgens een interactief en positief programma opgesteld voor inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers. Enerzijds gericht op informatieverstrekking en anderzijds gericht op bewustwording en activering Het gesprek over de rolneming van het gemeentebestuur (en de verschillen van inzicht daarover) en alle input die we kregen van inwoners en ondernemers creëeren nu een goede basis voor het vervolgtraject rond de energietransitie in Nieuwkoop.

Het resultaat

Een eerste gesprek met leden van de gemeenteraad (incl. belangstellende inwoners) die hebben nagedacht en gesproken over rolneming. Een gesprek met inwoners en ondernemers die op diverse manieren werden uitgedaagd om ook mee te denken en te doen: op straat, via burenvragen en in de workshops tijdens het evenement ‘Een duurzaam dorp, wat doe je eraan?!’ met volop gelegenheid voor interactie en uiting van ideeën en zorgen. Met deze opbrengst heeft de gemeente richting om vervolgstappen te nemen.  
Scroll to Top