Gemeente Leiden

Toekomstvisie Hart van de Merenwijk, Leiden

Volq helpt de gemeente Leiden bij het inrichten van een participatieproces voor de herontwikkeling van De Kopermolen waarbij belanghebbenden in de Merenwijk bereid zijn te participeren en vertrouwen hebben in de besluitvorming?  

Onze Aanpak

Het gebied bij winkelcentrum De Kopermolen is verouderd en geen aantrekkelijk hart van de Merenwijk. De gemeente Leiden en de eigenaar van het winkelcentrum willen het gebied vernieuwen en woningen toevoegen. Een eerste plan zorgde in de Merenwijk voor veel onrust en wantrouwen. De gemeente Leiden heeft Volq gevraagd om samen met Merenwijkers een beter plan voor het gebied te maken.    Wij hebben voor de Merenwijk een actief ‘denk en doe mee traject’ ontwikkeld. In gesprek met ruim 1700 bewoners, ondernemers en organisaties haalden we ideeën en wensen op over het gebied. Om zoveel mogelijk verschillende mensen te spreken, zetten we een brede mix aan participatiemiddelen in: bijeenkomsten, online enquêtes, een meedenkgroep en straatinterviews. Merenwijkers gaven aan dat zij behoefte hebben aan duidelijkheid en regie, maar ook aan ruimte voor initiatief. In overleg met de gemeente hebben we de richting en de ruimte in het proces op een realistische manier vormgegeven.    

Het resultaat

Met de ambtelijke organisatie en de eigenaar van het winkelcentrum heeft Volq onderzocht of de ideeën en wensen uit de wijk haalbaar zijn. Zo is het gebiedspaspoort ‘Hart van de Merenwijk’ ontwikkeld. Dit paspoort beschrijft op een leesbare en aantrekkelijke manier de visie én de spelregels voor de ontwikkelingen in het hart van de wijk. Dit biedt zowel de Merenwijkers als de initiatiefnemers duidelijkheid over wat er in het gebied mogelijk is.   In januari vroegen we aan de Merenwijkers of zij zich in het paspoort herkennen. Het gebiedspaspoort wordt dan nog een keer aangepast en aan de gemeenteraad voorgelegd. Bewoners weten zo waar ze aan toe zijn en de ontwikkelaar kan aan de slag! 
In de Merenwijk spraken we met ruim 1700 mensen, online en offline. 

Betrokken Volq'ers

Scroll to Top