Betreft een eigen initiatief in het kader van “stadmaken van onderaf”

Tender Zomerhofkwartier Rotterdam

Hoe kan Volq een actieve rol spelen in het samenbrengen van ondernemers en andere stakeholders in ZoHo om de waarde van wat er bereikt is in het gebied in het verkoopproces te borgen?

Onze Aanpak

Volq heeft een actieve rol gepakt in het samenbrengen van ondernemers en andere stakeholders in ZoHo om de waarde van wat er bereikt is in het gebied in het verkoopproces te borgen. Concreet ging het om: 
  • Het formuleren samen met alle betrokkenen van een visie op ZoHo 2040. Samen met Studio Arienne Boelens verzorgde Volq het procesmanagement van de ‘Denktank’ hiervoor.
  • Deelnemen, namens de bedrijven in ZoHo, in het team van Havensteder en de Gemeente dat de tender voor de verkoop van het gebied heeft opgesteld 
   

Het resultaat

  • De visie op wat ZoHo tot ZoHo maakt hebben we beschreven in de zgn. ZoHo-principes.  
  • Havensteder en de Gemeente hebben de ZoHo-principes geadopteerd als inhoudelijke basis voor de uitvraag die in december 2018 is gestart
  • Er loopt een tender waarin we een prima match hebben weten te bewerkstelligen van de inbreng “vanuit het gebied” met de eisen en wensen die Havensteder en de gemeente hebben. Marktpartijen die inschrijven zien waar ZoHo voor staat. 

Betrokken Volq'ers

Scroll to Top