Protestantse Gemeente Delft

Participatietraject Nieuwe Kerk, Delft

Kan Volq ons adviseren en begeleiden bij het betrekken van Delftse inwoners tijdens het ontwerpproces voor het toevoegen van functies/ruimtes aan de Nieuwe Kerk?  

Onze Aanpak

Delftenaren zijn trots op de Nieuwe Kerk. Het is een belangrijke plek, op de Markt midden in de stad, met een eeuwenoude geschiedenis. Aanpassen van het gebouw ligt waarschijnlijk gevoelig. De Protestantse Kerk Delft wilde dit graag in nauw overleg met de stad doen.  Volq heeft voor de Protestantse Gemeente Delft een flexibele participatieaanpak ontwikkeld in de geest van Delfts Doen: de Delftse Participatieaanpak (die de gemeente Delft in samenwerking met Volq heeft opgesteld).  Via een aantal mooie stadsgesprekken in de kerk en twee online enquêtes konden Delftenaren meedenken over de toekomst van de Nieuwe Kerk. Tijdens de stadsgesprekken werd de bijzondere geschiedenis van het gebouw tot leven gewekt door sprekers Gerrit Verhoeven (historicus) en Ron Verduijn (architect). Dit gaf de aanwezigen inspiratie en aanknopingspunten om een goed gesprek over de toekomst van het gebouw aan te gaan.  

Het resultaat

Ruim 500 mensen hebben de afgelopen tijd al meegedacht over de toekomst van de Nieuwe Kerk. De ideeën uit de eerste ronde om de kerk beter toegankelijk te maken voor Delftenaren zijn verwerkt in vier varianten voor de noodzakelijke toevoegingen aan het gebouw. Hierover gaan we de komende tijd met de stad verder in gesprek. 
Scroll to Top