Gemeente Capelle aan den IJssel

Opzet en lancering Denk & Doe Mee!-Fonds

Kan Volq in samenwerking met de gemeenteraad, betrokken ambtenaren en vooral Capelse inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven een fonds opzetten met daarin 5 miljoen euro om lokale maatschappelijke initiatieven te stimuleren? En dat fonds vervolgens succesvol lanceren?             

Onze Aanpak

We hebben de opzet en spelregels van het fonds uitgewerkt in nauwe samenspraak met een actieve raadswerkgroep, het college van burgemeester en wethouders, voorlopers in de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Dit hebben we gedaan via bewonersonderzoek, werksessies en straatinterviews. Ook hebben we onderzoek gedaan naar goede voorbeelden in het land. Voor de begeleiding van dit traject hebben we een actieve groep van enthousiaste en gedreven ambtenaren samengesteld.  Via verschillende stappen met de raadswerkgroep zijn we uiteindelijke tot een opzet gekomen waar alle betrokken Capellenaren enthousiast over zijn. Er is een goede balans gevonden tussen zo min mogelijk regels die onnodige drempels opwerpen, maar wel voldoende spelregels om ervoor te zorgen dat het geld goed terecht komt. De opzet is unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. Daarna is het fonds gelanceerd. Kort daarna waren de eerste maatschappelijke initiatieven een feit. 

Het resultaat

Het Denk & Doe mee!-fonds is van, voor en door Capellenaren. Het ondersteunt maatschappelijke initiatieven die het woon-, werk- en/of leefklimaat in Capelle aan den IJssel verbeteren. Een team van betrokken Capellenaren met een groot netwerk spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van aanvragen en de toekenning van bijdragen aan initiatieven. Initiatiefnemers worden actief gestimuleerd om kennis en ervaringen met elkaar te delen, zodat er steeds meer succesvolle initiatieven ontstaan.  
 
Het Denk & Doe mee!-fonds stimuleert de gemeente om anders te werken en helpt de ambtelijke organisatie bij de ontwikkeling richting een uitnodigende overheid.

Betrokken Volq'ers

Scroll to Top