Gemeente Delft

Ontwikkeling Delftse participatie aanpak ‘delfts doen

Kan Volq ons in het kader van de Omgevingswet helpen met het uitwerken van een Delftse Participatie Aanpak die de gemeente en initiatiefnemers helpt om Delftenaren goed te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen in de stad?     

Onze Aanpak

Een participatiestrateeg van Volq heeft de gemeente ondersteund bij de ontwikkeling van de Delftse Participatie Aanpak. De aanpak is samen met de stad ontwikkeld. Bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente hebben teruggeblikt op recente ontwikkelingen in de stad en de participatieprocessen die daarbij zijn doorlopen. Wat ging er goed? Wat kunnen we ervan leren? Daarnaast hebben alle partijen ook vooral vooruitgekeken. Hoe wil je betrokken worden bij toekomstige ontwikkelingen? Bij welke thema’s wil je meer ruimte om zelf met initiatieven te komen? En welke ondersteuning verwacht je dan vanuit de gemeente? En bij welke thema’s is vooral de gemeente zelf aan zet? Antwoorden op deze en andere vragen hebben we gevonden tijdens interactieve bijeenkomsten, straatinterviews, een internetpanel en casestudies. Alle antwoorden hebben we uiteindelijk verwerkt in een heldere participatieaanpak.

Het resultaat

De Delftse participatieaanpak: Delfts Doen. De gemeente Delft zet hiermee een nieuwe norm voor participatie. Een duidelijk proces met heldere spelregels, bruikbaar in de voorbereiding van elk nieuw initiatief, in de stad, de wijk of de buurt. Onmisbaar voor een uitnodigende overheid die – volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet – volop initiatieven wil stimuleren en initiatiefnemers wil faciliteren. 

Betrokken Volq'ers

Scroll to Top