Gemeente Nieuwkoop

Omgevingsvisie – Wat drijft ons?!

Kan Volq ons begeleiden in het volledige proces van de totstandkoming van de omgevingsvisie van de gemeente Nieuwkoop? Hierbij willen we een uitgebreid participatietraject doorlopen met onder andere inwoners, gemeenteraad, besturen van verenigingen en andere overheden.

Onze Aanpak

Het opstellen van de omgevingsvisie doen we in zeven stappen, waarin de visie steeds concreter wordt gemaakt. Daarbij gaan we verschillende keren met zoveel mogelijk inwoners, college van B&W, gemeenteraad, verenigingen, organisaties en andere partijen in gesprek. In de eerste stap worden ideeën en ambities opgehaald en stomen we de gemeentelijke organisatie klaar met een aantal interactieve workshops. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die dat wil mee kan doen kunnen inwoners op verschillende manieren meedenken. Online staat een vragenlijst met vragen die tot de verbeelding spreken. Ook gaan we samen met medewerkers van de gemeente diverse keren de straat op tijdens de Dorpentocht. Kinderen kunnen ook meedenken via een tekenwedstrijd die op basisscholen is uitgedeeld. Daarnaast voeren we de komende tijd aan diverse dorpstafels persoonlijke gesprekken met lokale organisaties, verenigingen en bijzondere initiatiefnemers. Als alle informatie en opbrengsten in de eerste stap zijn opgehaald wordt er een duidelijke gespreksagenda opgesteld. Het proces is te volgen op gemeentelijke kanalen zoals www.nieuwkoop.nl/omgevingsvisie.

Het resultaat

Een vliegende start met enthousiaste medewerkers, een ‘typisch Nieuwkoopse aanpak’ met genoeg ruimte voor flexibiliteit, een effectieve communicatiecampagne om inwoners en organisaties te betrekken en eerste resultaten vanuit gesprekken, de vragenlijst en de Dorpentocht.
Scroll to Top