Gemeente Leiden

Leiden 2040: Participatie richting de Omgevingsvisie

“Kan Volq ons helpen om de participatie-aanpak die we willen uitvoeren in de weg naar onze Omgevingsvisie Leiden 2040 in te richten en uit te voeren?”

Onze Aanpak

Om een omgevingsvisie waarde toe te kennen is het van belang dat deze wordt opgesteld samen met de gebruikers (onder andere bewoners en maatschappelijke organisaties) van de stad. Volq heeft de gemeente Leiden met name geholpen met de totstandkoming van een aanpak en uitvoering van het betrekken van kinderen en jongeren bij de input voor de omgevingsvisie door middel van verschillende trajecten. Daarnaast heeft Volq samen met de gemeente Leiden in november 2018 de Week van het Stadsgesprek georganiseerd om eerste stappen te zetten in het maken van keuzes samen met de stad. Hierbij zijn gedurende de week verschillende events georganiseerd om bewoners bij te praten en mee te laten denken over de inhoud van de visie. Deze events zijn samen met de verschillende domeinen in de organisatie georganiseerd, waardoor er ook de organisatieontwikkeling naar de omgevingswet toe is bevorderd. Hierin heeft Volq zowel op advies- als uitvoeringsniveau een rol gespeeld.

Het resultaat

Volq heeft de gemeente Leiden geholpen in het duurzaam betrekken van verschillende doelgroepen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Er zijn vele middelen ingezet om met deze bewoners van Leiden in gesprek te gaan. Het resultaat is een gedragen omgevingsvisie is in het eerste kwartaal van 2019 wordt vastgesteld.

Betrokken Volq'ers

Scroll to Top