Gemeente Zoeterwoude

Gebiedsontwikkeling Zoeterwoude

In een project waarin drie vrijgekomen schoollocaties opnieuw ontwikkeld worden, wilde de gemeente Zoeterwoude opnieuw de puntjes op de communicatie zetten. Gedurende het ontwikkeltraject van de drie gebieden, ontstond op een aantal thema’s wat weerstand. Is de bomenkap wel echt noodzakelijk? Hoe zit het met de aan- en afvoer van bouwmaterialen?    

Onze Aanpak

Volq werd gevraagd om, samen met de partners van de gemeente en de bewoners de neuzen dezelfde richting op te krijgen. De communicatie af te stemmen met elkaar en als allerbelangrijkste: de dialoog te starten met de bewoners rondom de ontwikkelingen. Na een inventarisatie van het vraagstuk met de projectleider, teamleden en wethouder kozen we voor ‘een pas op de plaats’. Een moment van rust en bezinning. De gemeente was in het traject ‘overal van geworden’ en kreeg ook vragen die bewoners beter aan bijvoorbeeld de projectontwikkelaar konden stellen. Om dit te voorkomen, hebben we de rollen helder gedefinieerd tijdens ‘de pas op de plaats’. Daarmee werd ook de communicatie, niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit de samenwerkingspartijen duidelijker. Zowel naar de bewoners als onderling. Het resulteerde in een gezamenlijke communicatieaanpak (www.samenontwikkelen.nu) en in een maandelijks overleg tussen stakeholders en bewoners om communicatie en logistiek op elkaar af te stemmen. 

Het resultaat

Nu helder is wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van de ontwikkeling, kan de gemeente nu aan de slag met bewoners om door te praten over groen/spelen en parkeren. Onderwerpen waar de gemeente wel van is. En bedenkt de gemeente, samen met bewoners, hoe een tijdelijke invulling van de Westwoudlocatie vorm kan krijgen. De aannemer organiseert zijn eigen bewonersparticipatie. Net als de sloper en de woningcorporatie.   Zo hebben alle partijen op hetzelfde moment dezelfde informatie. Wat mooi en bijzonder is, is dat een klankbordgroep van bewoners die al langere tijd is betrokken bij de ontwikkelingen, dezelfde status heeft als de aannemers/sloper/coöperatie en de gemeente en tijdens de vergaderingen (gelukkig) gewoon aan tafel zit.
“Wat mooi en bijzonder is, is dat een klankbordgroep van bewoners die al langere tijd is betrokken bij de ontwikkelingen, dezelfde status heeft als de aannemers/sloper/coöperatie en de gemeente. Ze zitten tijdens het afstemmingsoverleg aan tafel. “
Scroll to Top