Gemeente Den Haag 

Evaluatie Participatie Den Haag Loosduinen

Kan Volq het doorlopen participatieproces ‘Samen Stadmaken‘ in de driehoek Loosduinen evalueren en aanbevelingen doen voor het vervolg? Met de resultaten kunnen wij de aanpak ‘Samen Stadmaken‘ bij stedelijke ontwikkelingen verbeteren.    

Onze Aanpak

De gemeente Den Haag heeft in de driehoek Loosduinen het participatietraject Ruimte voor de Stad gerealiseerd in 2017. De wens van de gemeente Den Haag was de ervaringen van dit traject op te halen met als doel om het programma Samen Stadmaken uit te werken tot een generieke aanpak. Volq heeft de evaluatie als project op zich genomen en gezocht naar de juiste aanpak. Door middel van de inzet van een mix aan online en offline communicatiemiddelen zijn bewoners actief geworden en betrokken geraakt. Onder andere onze tool de Volqsdialoog heeft er voor gezorgd dat er op een laagdrempelige manier ervaringen zijn uitgewisseld. 

Het resultaat

De uitkomsten zijn verwerkt in een aansprekend eindproduct: De Vijf Loosduinse Lessen. Deze lessen geven inzicht in de behaalde successen maar ook in de kansen die de gemeente nog kan pakken om tot een aanpak te komen die op meerdere plekken toepasbaar is. Natuurlijk altijd met oog voor de verschillen die er in de stad zijn! 
“Participatie hoeft niet leuk te zijn in de vorm van Ludiek; een open en eerlijk gesprek waarbij ik het gevoel heb dat ik serieus genomen word. Dat is leuk!”
Scroll to Top