Gemeente Leidschendam-Voorburg

De Toekomst van LV…

We willen samen met de stad de strategische visie herijken. Kan Volq dat proces begeleiden en ons helpen de visie op te stellen?

Onze Aanpak

Volq heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteund bij het opstellen van een nieuwe toekomstvisie en de bouwstenen voor de omgevingsvisie. Dit is gebeurd via een intensief participatieproces, een betrokken gemeenteraad en een actieve ambtelijke organisatie. De Toekomstvisie beschrijft:
  • Het DNA van de drie kernen (Leidschendam, Voorburg en Stompwijk) en de gemeente als geheel;
  • De ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en de belangrijke opgaven die hieruit voortkomen;
  • De wijze waarop de gemeente, bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in samenwerking die opgaven aangaan.
Het proces bevond uit twee sporen. Ten eerste hebben we gebruik gemaakt van wat er al is, door intern richting te bepalen op basis van bestaande visies en beleid. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties in de gemeente en regionale partners. De opbrengsten van beide sporen hebben we samengebracht in een concept-visie. We hebben in gesprek met deelnemers aan het proces gecheckt of alle input op een goede manier was verwerkt in deze concept-visie en vervolgens de definitieve strategische visie opgesteld. Tijdens het proces is op verschillende momenten de gemeenteraad in het proces betrokken.

Het resultaat

Het (participatie)proces heeft een nieuwe toekomstvisie opgeleverd én de bouwstenen voor de omgevingsvisie. De toekomstvisie is vormgegeven als een plattegrond waarop de beeldbepalende plekken in de gemeente zijn uitgelicht. Ook bevat de toekomstvisie een uitnodiging om andere plekken en initiatieven in de drie kernen letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Dat kan onder andere via de hashtag #LVopdekaart. De toekomstvisie stimuleert bewoners kennis te maken met de andere kernen en die actief te bezoeken.

Betrokken Volq'ers

Scroll to Top