Gemeente Goeree-Overflakkee

Communicatie- en participatieplan klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Kan Volq een strategisch communicatie- en participatiestrategie ontwikkelen en leveren voor de gecombineerde processen rondom de Energietransitie (RES), de Transitievisie Warmte (TVW) en de Regionale Adaptatie Strategie (RAS)?

Onze Aanpak

Deze opdracht werd gestart met het bepalen van de bestuurlijke Richting&Ruimte balans. Die is immers van wezenlijk belang in de keuzes rond participatie en communicatie. In diverse workshops en gesprekken met directie, college en gemeenteraad werd deze balans gevonden. Vervolgens werd een workshop georganiseerd voor medewerkers van de gemeente. Deze gesprekken hebben geleid tot een verrijking van de plannen. Door gebruik te maken van een door de vormgever van Volq gemaakte infographic kon de aanpak op een visueel aantrekkelijke manier worden opgeleverd.

Het resultaat

Een beschrijving van de communicatie en participatieaanpak, helderheid in rollen en taken, een realistische planning waarbij het mogelijk is om, rekening houdend met beperkte capaciteit, op redelijk korte termijn alle 14 dorpen van Goeree-Overflakkee te betrekken bij het klimaatkrachtig maken van het eiland.
Scroll to Top