Wijwillendit

De invoering van de Omgevingswet biedt een perfecte kans om anders te gaan denken èn doen. Met een duidelijke visie op de stad of het dorp, een betere samenwerking tussen professionals en vooral meer ruimte voor initiatieven van bewoners en ondernemers. Dat is nog niet eenvoudig. Hoe krijg je zicht op alle ideeën die leven bij bewoners? Hoe creëer je een plek waar mensen met hun ideeën terecht kunnen en kunnen reageren op ideeën van anderen? En hoe breng je alle ideeën via resultaatgerichte participatie daadwerkelijk een stap verder?

Speciaal voor alle gemeenten en woningcorporaties die samen met bewoners en ondernemers concreet aan de slag willen met initiatieven, bieden wij… Wijwillendit! Hét participatieplatform voor initiatieven uit de buurt dat bewoners, ondernemers en professionals samenbrengt. 

Wijwillendit is voor

Bewoners en ondernemers

Zet je idee of initiatief op de kaart en werk het samen met anderen uit! Reageer op ideeën en plannen van buurtgenoten. Samen maken jullie de stad nog beter én leuker!  

PROFESSIONALS VAN O.A. GEMEENTEN EN WONINGCORPORATIES

Biedt een ‘rode loper’ aan voor initiatieven en krijg zo zicht op alle ideeën die in jouw stad of dorp spelen. Stimuleer en faciliteer initiatieven via het online platform Wijwillendit die invulling geven aan jullie gezamenlijke visie.

De voordelen

BGT

Gebaseerd op Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Platform

Participatieplatform die helpt bij het opstellen van de omgevingsvisie

Rode loper

Voor initiatieven en communicatiemiddel van het ‘intaketeam’

Overzicht

Overzichtelijke projectpagina’s en resultaatgerichte participatie­functionaliteiten

Geen gedoe

Geen gedoe met allerlei losse projectwebsites

Huisstijl

Eigen look & feel met logo en kleurencombinaties mogelijk!

Aan de slag!

Ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van de eerste omgevingsvisie of het betrekken van de stad daarbij?  Of wil je ideeën in de stad, het dorp of de wijken stimuleren en faciliteren? Wil je meer weten over onze aanpak en de inzet van WijWillenDit?

Bel direct op +31 (0)103075846 of mail naar wijwillendit@volq.nl. Onderstaand contactformulier invullen kan ook. Dan nemen we z.s.m. contact met je op!  

Er komen grote ontwikke­lingen en opgaven op ons af. Denk aan de exponen­tiële techno­logische ontwikke­lingen, toenemende polari­satie in de samenleving, vergrijzing en ontgroening, klimaat­verandering en verstede­lijking. Gemeenten, woning­corporaties en initiatief­nemers kunnen deze opgaven alleen oplossen met de energie, ambitie en ideeën van het volq. Interactie tussen mensen is de belang­rijkste bouwsteen voor een aantrekke­lijke stad.

Kom langs

Volq Concepten B.V.
Coolhaven 238A
3024 AP Rotterdam

info@volq.nl
+31 (0)103075846

Scroll to Top