De volqsdialoog

Behoefte aan een simpele en effectieve manier om ideeën te verzamelen over belangrijke ontwikkelingen in je stad? In gesprek met de omgeving en op zoek naar het beste idee voor dat braakliggende terrein of leegstaande pand? De eerst volgende participatiebijeenkomsten voor jouw project tot in de puntjes voorbereiden? Na een bijeenkomst bij deelnemers checken of je alle ideeën op een goede manier hebt verwerkt?
Maak kennis met de Volqsdialoog: een gebruiksvriendelijke online tool om op een doeltreffende manier bewoners, ondernemers en partners te betrekken bij jouw project!

DE VOLQSDIALOOG WERKT HEEL SIMPEL:

1 Als professional stel je een vraag in de eerste ronde. De link naar de Volqsdialoog wordt verspreid via een gerichte uitnodiging per brief of e-mail en kan ook breed gedeeld worden via bijv. social media, flyers en posters.

2 Bewoners, ondernemers, collega’s en/of instellingen ontvangen de uitnodiging met link en leveren online hun ideeën of input.

3 Middels een algoritme krijgen zij in de tweede ronde een selectie van ideeën en antwoorden van andere deelnemers. Ze kunnen daarop reageren en aangeven welke antwoorden zij het beste vinden.

4 Na deze tweede ronde ontstaat er een helder beeld van de beste antwoorden en ideeën. Of het nu gaat om de opgaven voor de stad of het dorp, ideeën voor je project, de reacties op een concept-plan of de agenda voor een komende bijeenkomst.

Voor gemeenteraden en colleges:

DE RICHTINGGEVER

Op welke thema’s willen bewoners meer ruimte van de gemeente om zelf met initiatieven en ideeën te komen? En wat zijn de beste ideeën van bewoners voor de stad of het dorp? De Richtinggever geeft antwoord! Op één of twee momenten per jaar (bij de voorjaarnota en/of de begroting) peilen we de mening van de bewoners. Snel en doeltreffend. Met de Richtinggever kan de gemeenteraad het gevoerde beleid toetsen en kaders stellen voor het komende jaar.

Voor projectleiders en communicatie­adviseurs:

DE IDEEËNGENERATOR

Tijdens een participatietraject heb je telkens nieuwe vragen aan bewoners of ondernemers. En ben je telkens op zoek naar oplossingen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Met de Volqsdialoog krijg je die! In de eerste ronde voeren deelnemers hun oplossing in als antwoord op jouw vraag. In de tweede ronde reageren alle deelnemers via een slim algoritme op de oplossingen van andere deelnemers. Op deze manier komen automatisch de oplossingen bovendrijven waar de meeste betrokkenen enthousiast over zijn. Co-creatie in een handomdraai!

Voor projectleiders en communicatieadviseurs:

DE AGENDASETTER

Je begeleidt een participatietraject en hebt binnenkort een bijeenkomst met bewoners en/of ondernemers. Hoe kijken zij aan tegen de ontwikkelingen? Welke onderwerpen willen ze graag bespreken? En welke vragen leven? Met de Volqsdialoog krijg je daar inzicht in en kun je de bijeenkomst tot in de puntjes voorbereiden. Je weet precies wat je tijdens de bijeenkomst kunt verwachten en deelnemers krijgen een op maat gemaakt programma waarin al hun vragen worden beantwoord. Onmisbaar voor een goede samenwerking en onderling vertrouwen!

Voor projectleiders en communicatie­adviseurs:

DE RESULTATENCHECK

Je hebt tijdens een bijeenkomst of via bijvoorbeeld een Volqsdialoog ideeën opgehaald voor je project en je hebt die verwerkt in je plan. Voor je het plan verder uitwerkt of voorlegt aan het bestuur, is het belangrijk bij de deelnemers te checken of hun inbreng juist is verwerkt. Dat doe je eenvoudig met de Volqsdialoog! Je deelt je document online met de deelnemers en vervolgens geven zij online via de Volqsdialoog hun reactie. In een automatische tweede ronde kunnen de deelnemers op de opmerkingen van anderen reageren, zodat je uiteindelijk een overzicht krijgt van de belangrijkste opmerkingen waarmee je je plan direct kunt aanscherpen. Je kunt het bestuur garanderen dat jouw plan beschrijft wat de betrokkenen willen.

De agendasetter, beste ideeëngenerator en resultatencheck zijn afzonderlijk in te zetten, maar uiteraard ook in een voordelige, duurzame combinatie.

Vraag naar de mogelijkheden!

EENMALIG OF STRUCTURELE INZICHTEN

De Volqsdialoog kun je eenmalig inzetten, maar tijdens een participatieproces ook vaker met uiteenlopende doelen. Een Volqsdialoog is gemakkelijk te verspreiden via (bestaande) panels en social media. Hierdoor doen ook doelgroepen mee die je normaal gesproken niet zo gemakkelijk bereikt.

EENVOUD

Iedereen kan aan een Volqsdialoog deelnemen. Er is geen IT-kracht voor nodig en ook geen moderator.

GEDEELDE OPLOSSING

Het grote voordeel van de Volqsdialoog is dat je geen verzameling van individuele meningen krijgt, maar via enkele slimme online stappen tot een gedeelde oplossing komt.

Aan de slag!

Vraag een offerte aan! Bel direct op: +31 (0)103075846 of mail naar volqsdialoog@volq.nl. Onderstaand contactformulier invullen kan ook. Dan nemen we z.s.m. contact met je op!  

Er komen grote ontwikke­lingen en opgaven op ons af. Denk aan de exponen­tiële techno­logische ontwikke­lingen, toenemende polari­satie in de samenleving, vergrijzing en ontgroening, klimaat­verandering en verstede­lijking. Gemeenten, woning­corporaties en initiatief­nemers kunnen deze opgaven alleen oplossen met de energie, ambitie en ideeën van het volq. Interactie tussen mensen is de belang­rijkste bouwsteen voor een aantrekke­lijke stad.

Kom langs

Volq Concepten B.V.
Coolhaven 238A
3024 AP Rotterdam

info@volq.nl
+31 (0)103075846

Scroll to Top