Levert zonne-crowdfunding voldoende sociale energie?

Crowdfunding is een bekend fenomeen. Particuliere beleggers investeren geld in een project dat doorgaans niet via een reguliere bank gefinancierd kan worden. Zelf zonne-energie opwekken is voor veel particulieren ook geen lastige opgave meer. Op zonnige dagen wordt doorgaans meer opgewekt dan verbruikt: de overtollige opgewekte energie wordt terug geleverd aan de energiemaatschappij en de opbrengst hiervan wordt keurig gesaldeerd op de energierekening.

Wat zou het nu mooi zijn als mensen de mogelijkheid hebben om deze overtollige energie te schenken aan mensen die het zich niet kunnen veroorloven om zonnepanelen aan te schaffen? Ik noem het zonne-crowdfunding. Een mooi voorbeeld van sociale energie.

Doordenken over dit concept levert interessante cases op. Wat denk je van bedrijven die hun overtollige energie in het kader van Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemen ter beschikking stellen aan de voedselbank. Of particulieren die energie schenken in plaats van of aanvullend op de jaarlijkse gift aan de voedselbank? Voetbalclubs die de overtollige op hun kantine dak opgewekte energie ter beschikking stellen aan hun  leden. Kerkgenoodschappen die op het dak van de kerk opgewekte zonne-energie kunnen verstrekken (diaconale energie). Gemeenten die in het kader van armoedebeleid Energie-vouchers verstrekken aan mensen in de bijstand, die hiermee energie kunnen inkopen bij partijen die hier voor openstaan.

Individueel opgewekte energie kan zo beschikbaar worden gesteld voor collectief gebruik. Juist voor mensen die door de energietransitie buiten de boot dreigen te vallen of in energiearmoede dreigen te komen is dit een interessante gedachte. Door het leggen van verbinding tussen het sociale domein en de energietransitie ontstaan er kansen voor sociale energie. Dat hoeven we niet te verwachten van de energie-reuzen, dat lukt alleen als mensen (net als bij crowdfunding) vraag en aanbod buiten de reguliere kanalen bij elkaar kunnen brengen.

Ik ben benieuwd naar andere toepassingen of aanvullingen. Deel ze met me. Laten we met elkaar zorgen dat iedereen die dat wil, ook mee kan doen in de energietransitie.

Meer weten over de ideeën van Volq: neem dan contact met me op. Ik kom graag bij je langs om hier over door te praten.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Duurzaam naar je werk!

De manier waarop je van je woonadres naar je werkadres reist, wordt bepaald door vele factoren: de afstand, het weer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer,…

Waar is de regenton gebleven?

De intensiteit van regenbuien neemt toe, zomerse hittegolven zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Dat het klimaat verandert, ervaart iedereen wel. Er is vooral discussie…
All articles loaded
No more articles to load
Scroll to Top