Het gevecht om de ruimte

Onder de noemer van ‘het gevecht om de ruimte’ hebben gemeenteraads- en collegeleden van Gemeente Pijnacker-Nootdorp onder leiding van Marcel Jongmans en Bas Nootenboom van Volq een serious game gespeeld. Het prioriteren van ruimtelijke opgaven in het kader van de omgevingsvisie, de keuzes die gemaakt moeten worden vanuit de energietransitie, ruimte creëren voor wonen, groen, bereikbaarheid en economische ontwikkeling: alle onderwerpen vragen ruimte die niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. En dat allemaal ook nog in afstemming en participatie met de inwoners. 

Door het spelen van deze serious game werd het voor de deelnemers echt zichtbaar dat de opgaven niet eenvoudig zijn en dat er echt keuzes in samenhang gemaakt moeten worden. Ook werd duidelijk dat voordat het proces van keuzes maken echt begint, helderheid moet zijn over de manier waarop de participatie vorm gegeven wordt en welke rollen de diverse partners in het proces hebben.  

De gemeenteraad was een paar weken eerder al eerder bij elkaar gekomen om over de rol van het gemeentebestuur in participatieve trajecten te spreken. In een interactieve bijeenkomst bepaalden de gemeentebestuurders met elkaar wat de beste rolneming voor Pijnacker-Nootdorp is. Door middel van het invullen van de vragen van de door Volq ontwikkelde Richting&Ruimte balans en het met elkaar stilstaan bij de maatschappelijke ontwikkeling rond inwoner- en overheidsparticipatie werd duidelijk welke keuzes in rolneming bij Pijnacker-Nootdorp past. 

Ook een serious game spelen met je gemeenteraad of een workshop over rolneming in complexe processen organiseren? Volq ondersteunt je graag! Bel of mail Bas Nootenboom.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Duurzaam naar je werk!

De manier waarop je van je woonadres naar je werkadres reist, wordt bepaald door vele factoren: de afstand, het weer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer,…

Waar is de regenton gebleven?

De intensiteit van regenbuien neemt toe, zomerse hittegolven zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Dat het klimaat verandert, ervaart iedereen wel. Er is vooral discussie…
Scroll to Top