Herwaardering van de oude vertrouwde schouw

Hoe vaak loop je een rondje door je wijk en denk je: dit zou wel anders kunnen? Je ziet een stoeptegel die los of scheef ligt, een struik die de stoep blokkeert of een omver gereden lantaarnpaal. Of het valt je op dat er op sommige plekken veel zwerfafval ligt en dat de gemeentetuin als uitlaatgebied gebruikt wordt. Deze waarnemingen betekenen dat je (onbewust) in jouw wijk aan het schouwen bent.

Schouwen – ook wel toekijken of toezien – is voor velen en was tot voor kort ook voor mij een nog onbekend fenomeen. Laat staan dat ik wist dat je ook samen kunt schouwen in de wijk. Dus het was voor mij hoog tijd om kennis te maken met de oude vertrouwde schouw.
De wijkschouw
Tijdens de kennisdag in Leiden nam ik deel aan een wijkschouw. Tijdens de wijkschouw ga je samen met een groep bewoners, ondernemers en andere betrokkenen de straat op en bespreek je de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte. Het bespreken van de problemen en mogelijke oplossingen zijn een belangrijk onderdeel van de schouw en zorgen voor meer bewustzijn. Daarnaast is de wijkschouw een mooie gelegenheid om je wijk samen met buurtgenoten vanuit een ander perspectief te bekijken. Zodra te zien is dat de kwaliteit niet voldoet aan het juiste niveau wordt er melding van gemaakt.
Burgerinitiatieven
Het kan echter ook voorkomen dat bewoners zelf het beheer in eigen handen nemen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Veel burgerinitiatieven op kleine schaal ontstaan op deze manier. Bewoners en/of ondernemers kunnen zelf op een laagdrempelige manier aan de slag gaan met onder andere geveltuintjes, een buurtmoestuin of het beheer van een park.
Onderlinge betrokkenheid
De wijkschouw kan voor veel ontwikkelingen en opgaven waar de gemeente nu en in de toekomst mee te maken heeft een uitkomst bieden. Doordat het gesprek in de wijkschouw gaat over problemen in de eigen beleefwereld en leefomgeving van bewoners is het makkelijker om andere mensen te bereiken en te betrekken dan de “usual suspects”. Een ander bijkomend voordeel is dat je nieuwe mensen leert kennen en meer onderlinge betrokkenheid krijgt.
Omgevingswet
Dit biedt perspectief voor onder andere de Omgevingswet. Het vroegtijdig betrekken van mensen bij de fysieke leefomgeving en het ruimte bieden aan initiatief staan in deze nieuwe wet centraal. Samen schouwen kan hierbij van meerwaarde zijn omdat er een gedeeld beeld van de fysieke leefomgeving ontstaat, waarna met de deelnemers gemeenschappelijke verbeterdoelen kunnen worden geformuleerd. Schouwen zou hierdoor een mooi middel zijn als eerste stap in diverse participatieprocessen zo ook rondom de Omgevingswet. De eerste vraag die je jezelf en de buurt moet stellen is dan ook: hoe (be)schouw jij de wijk?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Doorrekening Ontwerp Klimaatakkoord

Op 13 maart 2019 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de ‘Effecten ontwerp klimaatakkoord’. Tegelijkertijd publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) ‘Doorrekening  ontwerp-Klimaatakkoord’. In deze…
All articles loaded
No more articles to load