Erasmus Universiteit en Volq werken samen om band lokale overheid en samenleving te versterken

Leuk! Studenten van de Erasmus Universiteit gaan de komende maanden aan de slag met twee ontwerpopdrachten van Volq. De masterstudenten Beleid en Politiek nemen twee complexe, bestuurskundige en praktische vraagstukken onder de loep en komen tot een toegankelijk en aantrekkelijk ontwerp om de relatie tussen de lokale overheid en de samenleving structureel te verbeteren.
Transparant en toegankelijk gemeentebestuur
De eerste ontwerpopdracht betreft een compact ontwerp dat het gemeentebestuur helpt om in gesprek te komen met haar inwoners over de ambities van/voor de stad en de activiteiten die nodig zijn om die ambities te realiseren. Ook moet het ontwerp de kosten transparant maken. Aanleiding voor deze opdracht is dat in vrijwel alle raads-, coalitie- en collegeprogramma’s de wens/ ambitie van het bestuur staat om “transparant, uitnodigend, aanspreekbaar, toegankelijk, integer, afrekenbaar, eerlijk en/of verantwoord” te zijn. In de praktijk blijkt het moeilijk die woorden waar te maken.
De relatie tussen het bestuur en de lokale samenleving staat al decennia onder druk, evenals de opkomst bij lokale verkiezingen. Tegelijkertijd geven inwoners in onderzoeken consequent aan graag meer invloed te krijgen. Op uitvoerend (project)niveau komt die ruimte er steeds meer, maar de ruimte ontbreekt nog op bestuurlijk niveau. Om de relatie tussen de lokale overheid en samenleving structureel te verbeteren is het nodig om inwoners ook ruimte en toegang te geven als bestuurlijk de belangrijk(st)e keuzes gemaakt worden.
Alternatief voor de participatieladder
De tweede ontwerpopdracht waar studenten mee aan de slag gaan is een ontwerp dat leidt tot een eigentijds instrument dat als alternatief voor de participatieladder kan worden gebruikt. Het nieuwe ontwerp moet ambtenaren helpen om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ruimte te bieden voor de goede ideeën die zij vaak hebben.
Veel gemeenten in Nederland gebruiken bij het betrekken van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nog steeds de participatieladder van Arnstein uit 1969 of een afgeleide daarvan. In de huidige praktijk – waarbij we steeds meer verschuiven van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie – levert het gebruik van participatieladders niet altijd het juiste resultaat op. Het gebruik van de ladders lijkt de ruimte voor initiatieven in de praktijk eerder te verkleinen dan te vergroten. De verkeerde verwachtingen die daarbij ontstaan, dragen daarbij ook niet bij aan de noodzakelijke verbetering van de relatie tussen de overheid en de lokale samenleving.
Doe mee!
Ben jij nieuwsgierig geworden naar de ontwerpopdrachten? De studenten gaan graag in gesprek met innovatieve gemeenten. Wil je ook weten hoe jouw gemeente de relatie met de samenleving structureel kan verbeteren? Laat het me weten en doe mee! Stuur me een mail via tessavanbeelen@volq.nl

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Doorrekening Ontwerp Klimaatakkoord

Op 13 maart 2019 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de ‘Effecten ontwerp klimaatakkoord’. Tegelijkertijd publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) ‘Doorrekening  ontwerp-Klimaatakkoord’. In deze…
All articles loaded
No more articles to load