Energie­armoede is niet nodig

Één op de 10 huishoudens heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Bij huurders van een sociale huurwoning heeft 13% wel eens moeite met het betalen van de energierekening . Dit wordt energiearmoede genoemd.

Uitvoeren van de aanbevelingen van het rapport over Energiearmoede van ECN levert veel op voor diverse beleidsterreinen. Door huishoudens die kampen met energiearmoede kan geld bespaard worden (armoedebestrijding). Er vindt energiebesparing plaats met direct effect op vermindering van CO2-uitstoot (klimaatbeleid) en het vergroot lokale werkgelegenheid als werkzoekenden aan de slag gaan als energie adviseur (participatiebeleid). Het is allemaal geen raketgeleerdheid. Je vraagt je af waarom in Nederland nog niet massaal is overgestapt op het navolgen van de aanbevelingen uit dit rapport uit 2017.

De energietransitie leidt de komende jaren tot nieuwe investeringen in woningen die op de een of andere manier bekostigd moeten worden, hetzij door de eigenaar, hetzij door de huurder van de woning. Dit kan leiden tot vergroting van de energiearmoede in plaats van de gewenste afname.

De sleutel om energiearmoede te beheersen ligt in samenwerking. Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, energiebedrijven en andere relevante partijen zullen de handen in een moeten slaan om te voorkomen dat mensen in een energiearmoede-val geraken en om mensen te helpen die met energiearmoede te maken hebben.

In diverse gemeenten wordt in colleges van B&W bij het opstellen van de begroting sectoraal gedacht. De wethouder duurzaamheid ‘vecht’ om het budget met de wethouder sociaal domein. Een integrale benadering van de energietransitie, waarbij de sociale componenten zoals armoedebeleid en werkgelegenheid een rol spelen zou wel eens kunnen leiden tot effectievere inzet van schaarse gemeentelijke middelen. En juist die integrale manier van kijken levert een positieve bijdrage bij aan meerdere gemeentelijke doelstellingen. Lijkt me een win-win situatie… ik zie geen reden om hier geen start mee te maken.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

All articles loaded
No more articles to load
Scroll to Top