Druk op de ketel

In een Community of practice onder leiding van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 hebben diverse partijen nagedacht over democratische besluitvorming bij het maken van aardgasvrije wijken. Uit deze  bijeenkomsten zijn 7 lessen getrokken voor het betrekken van inwoners en andere partijen. De belangrijkste les: participatie door inwoners moet bovenaan de agenda komen staan.

Sible Schöne (directeur van HIER Klimaatbureau) schreef in een column op energiepodium.nl over de sleutelrol van de gemeenteraad in de warmtetransitie. De meeste gemeenteraden zijn zich onbewust van hun rol. Het zijn wel de gemeenteraden die uiterlijk in 2021 moeten besluiten in welke volgorde en via welk tijdpad wijken moeten worden aangepakt. Ook moet goed nagedacht worden over de governance van eventueel op te richten (wijk)warmtebedrijven. De ene gemeente denkt er over om (mede-) eigenaar te worden terwijl anderen juist hun warmtebedrijf verkopen.

Over 31 jaar (in 2050) moeten alle 1200 bestaande wijken in Nederland aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het realiseren van deze doelstelling.

Gemeenten doen dat natuurlijk nadat ze uitgebreid met hun inwoners hebben besproken waarom dit moet gebeuren en welke alternatieven er zijn. Dit kan echter niet in een avondje ‘geregeld’ zijn, dit kost tijd. Zeker als je je inwoners echt serieus wil nemen en hen in staat wil stellen een rol te nemen in de transitie. Een campagne ‘draagvlak-vergroten’ helpt niet. Participatie heeft pas echt meerwaarde als je als gemeente serieus wil luisteren naar je inwoners. Dat is hard werken, voor de gemeente en voor de inwoners.

Nog niet alle gemeenten zijn begonnen met het nadenken over dit proces. Een aantal gemeenten die willen beginnen, zijn op zoek naar de manier waarop ze het beste in gesprek kunnen met hun inwoners en weer andere gemeenten zijn gewoon begonnen.

Alles kan natuurlijk, maar het lijkt raadzaam om aan de voorkant van het proces een aantal spelregels te bedenken en af te spreken. Dat begint met het bepalen welke rol de gemeente zelf wil innemen en hoe en in welke mate de participatie vorm gegeven kan worden. Ook is  het goed om na te denken over wat er met de input van inwoners wordt gedaan en hoe hierover gecommuniceerd wordt.

Iedere gemeente moet dus in 2021 gesteld zijn met de genoemde keuzes. Verder uitstel van de start van dit proces is onverstandig. Nog lang niet alles is duidelijk en helder, maar wachten tot het moment dat wel alles duidelijk is, is struisvogelpolitiek. Paniek is niet nodig: er is nog wel tijd, maar de druk op de ketel wordt met de dag hoger.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Duurzaam naar je werk!

De manier waarop je van je woonadres naar je werkadres reist, wordt bepaald door vele factoren: de afstand, het weer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer,…

Waar is de regenton gebleven?

De intensiteit van regenbuien neemt toe, zomerse hittegolven zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Dat het klimaat verandert, ervaart iedereen wel. Er is vooral discussie…
Scroll to Top