Drie dilemma’s bij verstedelijking

Verstedelijking. Woningbouwopgave. Twee abstracte begrippen die veel impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Bijvoorbeeld bij ‘mijn’ project in de Merenwijk in Leiden. Aan tafel met twee Leidse buurvrouwen bespreken we de plannen voor een flat ‘in hun achtertuin’. Ze zijn boos over schaduw, hangjongeren en extra auto’s. Tegelijkertijd vertelt een mevrouw me dat haar zoon geen een geschikte woning kan vinden in de wijk. Hij blijft nog maar even bij zijn moeder wonen. Wanneer vinden we verstedelijking geslaagd? De overheid heeft hierbij de taak om verschillende belangen goed af te wegen. Dat levert drie lastige dilemma’s op:

Opleggen of overleggen?
Kun je grote woningbouwaantallen toevoegen in goed overleg met de huidige bewoners? Of organiseer je dan juist weerstand tegen de plannen?

Overheid of markt?
Is het slim om marktpartijen de regie te laten voeren over grote verstedelijkingsvraagstukken? Of moet de overheid een duidelijke rol nemen bij het opstellen van kaders en bij de participatie?

Regionaal of lokaal?
Zijn regionale afspraken en aantallen leidend of is een lokale invulling en inkleuring per wijk ook mogelijk? Mijn ervaring is dat de oplossing ergens in het midden ligt. Zonder een slimme aanpak komen partijen, die in het proces samen op moeten trekken, tegenover elkaar te staan. De ontwikkelaar tegenover de gemeente. De gemeente tegenover haar inwoners. En de bewoners tegenover de ontwikkelaar. Tegengestelde belangen worden uitvergroot en iedereen heeft daarbinnen zijn eigen gelijk. Dat komt de snelheid en de tevredenheid van het proces niet ten goede.

Mijn ervaring is dat je in goed overleg op zoek kan gaan naar een gedeeld belang. Maak een duidelijke, gezamenlijke visie. Waar wordt gebouwd, hoe veel en hoe hoog? Hoe wordt het verkeer georganiseerd en hoe zorg je ervoor dat de huidige en nieuwe bewoners zich thuis voelen? Welke partij is verantwoordelijk voor welk deel van het proces? Leg de afspraken vast in een gebiedspaspoort: een aansprekend en leesbaar document waarin de ambities én de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in een gebied worden verwoord. Zo weet iedereen waar hij aan toe is én welke ruimte er is om mooie initiatieven te ontplooien.

Zo’n document hoeft geen zouteloos compromis te zijn! Met verstedelijking kan je ook smaak en karakter toevoegen aan een gebied. Stoere hoogbouw als visitekaartje in hartje Rotterdam. Bijzondere zelfbouw naast de historische binnenstad van Delft. Nieuwe woonzorgconcepten in de aangrenzende dorpen. En in Leiden? Daar zijn we nog volop in gesprek. De uitkomst lezen jullie in mijn volgende blog.

Meedenken over een slimme manier van verstedelijking? Meld je aan voor onze ideeënfabriek ‘De ontwikkelversneller’ op 20 maart! Of bel me om te bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Laat hier uw reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Duurzaam naar je werk!

De manier waarop je van je woonadres naar je werkadres reist, wordt bepaald door vele factoren: de afstand, het weer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer,…

Waar is de regenton gebleven?

De intensiteit van regenbuien neemt toe, zomerse hittegolven zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Dat het klimaat verandert, ervaart iedereen wel. Er is vooral discussie…
Scroll to Top