De sociale kant van de energietransitie

Op de vraag van de gemeente Albrandswaard of Volq een inspiratiesessie voor gemeenteraadsleden kon leiden met als onderwerp: “de sociale kant van de energietransitie”, konden we meteen en volmondig ‘ja’ beantwoorden. Adviseur Bas Nootenboom verzorgde daarop een interactieve en boeiende bijeenkomst op het gemeentehuis in Poortugaal. 

De energietransitie is voor veel gemeenten een technisch verhaal: de Megawatts, Petajoules, groene waterstof en zonneparken vliegen al snel om je oren. Gemeenteraadsleden hebben de neiging om hier snel in mee te gaan. Je kan er ook anders tegenaan kijken. Dat heeft alles te maken met de opvatting over welke rol je als gemeenteraadslid wil innemen. En daar heeft de gemeenteraad wat in te kiezen! 

Kies je er bijvoorbeeld voor om zelf de regie in de hand te nemen? Dat kan als je het probleem helemaal helder hebt en de oplossing ook al verzonnen hebt. Dan leidt de techniek: de gemeente zet een overheidsopdracht op de markt en er is een flinke stap genomen in de verduurzaming van de energievoorziening. Dit noemen we bij Volq: ‘richting geven’. 

Maar je kan er ook voor kiezen om samen met je inwoners op zoek te gaan naar een exacte duiding van het probleem en de bijbehorende oplossing. Dan gaat het om mensenwerk, dan gaat het om contact maken en gezamenlijk op zoek gaan naar de oplossing die het beste past bij jouw gemeente. Hier past ‘ruimte bieden’. 

De mens centraal stellen leidt tot een energietransitie met maatschappelijke meerwaarde. Immers: zo kom je in een vroegtijdig stadium de angsten en bezwaren, de ideeën en bijdragen van inwoners tegen. Niet op het einde als de gemeenteraad een besluit moet nemen, nee: juist aan het begin van het proces. Dan heb je nog volop gelegenheid om er iets mee te doen! 

Zo werd in Albrandswaard nog stil gestaan bij energiearmoede en het betrekken van huurders in de energietransitie, de rol van corporaties en de gemeente. Kortom: er zijn in de energietransitie veel keuzes te maken met een sociaal karakter. Je moet het alleen willen zien. 

Volq heeft ter ondersteuning van dit proces de Energiebalans ontwikkeld. Deze balans biedt een basis voor het Volqs Energieprogramma. Interesse? Neem dan contact op met onze adviseur Bas Nootenboom. 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

2 Reacties

  • Het scheppen van een tegenstelling tussen het technisch/economisch spoor en het sociale/maatschappelijke spoor geeft alleen maar meer verwarring. Beiden zijn nodig en in elke fase complementair.

    Reply
  • @Arien van der Maas: We zien in de praktijk dat veel gemeenten en regio’s zich pas in een heel laat stadium buigen over het participatievraagstuk. Ik probeer te duiden dat praten over techniek in de beginfase van dit soort trajecten de acceptatie in de samenleving niet echt helpt. Als we iets van inwoners verwachten, dan moeten we onze inwoners in de beginfase ook serieus de kans geven mee te praten en te doen en ruimte geven voor hun angsten en bezwaren.

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer verhalen

Duurzaam naar je werk!

De manier waarop je van je woonadres naar je werkadres reist, wordt bepaald door vele factoren: de afstand, het weer, de beschikbaarheid van openbaar vervoer,…

Waar is de regenton gebleven?

De intensiteit van regenbuien neemt toe, zomerse hittegolven zijn eerder regel dan uitzondering geworden. Dat het klimaat verandert, ervaart iedereen wel. Er is vooral discussie…
Scroll to Top