Samen voor ons eigen

Een ontwikkeling in een gebied komt alleen tot stand als alle spelers bijdragen. Een gedeelde ambitie is daarbij een basisvoorwaarde voor succes. Die zorgt namelijk voor de energie om samen daadwerkelijk iets tot stand te brengen. Hebben jullie behoefte aan een community waarin de deelnemers allemaal verantwoordelijkheid nemen? Of mist het in de samenwerking aan energie om tot concrete acties te komen? Dan is de Volqsacademie iets voor jullie!
We werken samen aan een gedeelde ambitie die energie geeft, helpen de deelnemers de verschillende rollen goed in te vullen en zorgen voor het gereedschap om tot concrete acties te komen.

AAN DE SLAG!

Wij helpen dagelijks samenwerkingen tussen verschillende organisaties om concrete resultaten te boeken. Voorbeelden:
  • Voor Woonstad Rotterdam brachten we partijen in Overschie samen voorafgaande aan een periode van grootschalige woningbouwontwikkelingen. Partijen leerden elkaar kennen, formuleerden een gedeelde ambitie en zorgden met elkaar voor een vlekkeloos proces. De partijen profiteren daar vandaag de dag nog steeds van.
  • Voor het Brabant mobiliteitsnetwerk brengen wij op economische toplocaties in de provincie Noord-Brabant ondernemers, onderwijs en overheden samen om met elkaar de bereikbaarheid te verbeteren. Gebieden komen door een slimme communityaanpak letterlijk en figuurlijk weer in beweging.

Betrokken Volq'ers

Er komen grote ontwikke­lingen en opgaven op ons af. Denk aan de exponen­tiële techno­logische ontwikke­lingen, toenemende polari­satie in de samenleving, vergrijzing en ontgroening, klimaat­verandering en verstede­lijking. Gemeenten, woning­corporaties en initiatief­nemers kunnen deze opgaven alleen oplossen met de energie, ambitie en ideeën van het volq. Interactie tussen mensen is de belang­rijkste bouwsteen voor een aantrekke­lijke stad.

Kom langs

Volq Concepten B.V.
Coolhaven 238A
3024 AP Rotterdam

info@volq.nl
+31 (0)103075846

Scroll to Top