Energie in de tent

Een ontwikkeling in een gebied komt alleen tot stand als alle spelers bijdragen. Een gedeelde ambitie is daarbij een basisvoorwaarde voor succes. Die zorgt namelijk voor de energie om samen daadwerkelijk iets tot stand te brengen. Hebben jullie behoefte aan een community waarin de deelnemers allemaal verantwoordelijkheid nemen? Of mist het in de samenwerking aan energie om tot concrete acties te komen? Dan is de Volqsacademie iets voor jullie!
We stellen met elkaar een gedeelde ambitie op. En gaan vervolgens aan de slag met concrete acties die daaraan invulling geven. Het resultaat is een team dat met plezier en nieuwe energie veel meer bereikt dan daarvoor.

Aan de slag

De Volqsacademie helpt teams een gedeelde ambitie waar te maken. Zo kunnen we jouw team helpen om te leren ‘loslaten’ en initiatieven in de stad te stimuleren. Of om een kopgroep in de organisatie te vormen en te begeleiden bij het op gang brengen van een organisatie- of cultuurverandering. Voorbeelden:
  • Met de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Capelle aan den IJssel vormden we een kopgroep stadmakers en introduceerden we een nieuwe manier van werken die gericht is op initiatieven in de stad. Mede op basis van dit traject creëerde we ‘Het Intaketeam’; een werkvorm die we inmiddels al in verschillende organisaties met plezier en succes hebben toegepast.
  • Bij de gemeente Hof van Twente vonden we met een dwarsdoorsnede van de organisatie (van burgemeester tot uitvoerder) het antwoord op de vraag ‘Wat heeft de gemeente nodig om los te laten?’ en benoemden we concrete acties.

Betrokken Volq'ers

Er komen grote ontwikke­lingen en opgaven op ons af. Denk aan de exponen­tiële techno­logische ontwikke­lingen, toenemende polari­satie in de samenleving, vergrijzing en ontgroening, klimaat­verandering en verstede­lijking. Gemeenten, woning­corporaties en initiatief­nemers kunnen deze opgaven alleen oplossen met de energie, ambitie en ideeën van het volq. Interactie tussen mensen is de belang­rijkste bouwsteen voor een aantrekke­lijke stad.

Kom langs

Volq Concepten B.V.
Coolhaven 238A
3024 AP Rotterdam

info@volq.nl
+31 (0)103075846

Scroll to Top