Berichten

Uitnodiging: aan de slag met de omgevingsvisie

Het Volq maakt de omgevingsvisie!

Veel gemeenten zijn al gestart met de implementatie van de Omgevingswet. Natuurlijk zijn er richtlijnen, maar er is juist ook veel ruimte voor eigen initiatief. We merken dat er bij opdrachtgevers en relaties veel behoefte is om ervaringen en ideeën uit te wisselen met andere gemeenten. Daarom organiseren we een Ideeënfabriek speciaal voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de eerste omgevingsvisie en/of professionals die de participatie vormgeven.

Goed idee

De Ideeënfabriek ‘Aan de slag met de eerste omgevingsvisie’ vindt plaats op woensdag 10 mei a.s. Tijdens deze ochtend ga je met vakgenoten van andere gemeenten in gesprek over de wijze waarop je samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners de eerste omgevingsvisie kunt opstellen. En wat dit vraagt van je collega’s en het bestuur. Ons doel? Dat je na de interactieve sessie naar huis gaat met minimaal één goed idee waarmee je direct aan de slag kan.

Barendrecht

De sessie vindt plaats bij de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 in Barendrecht. We starten om 09:30 uur en eindigen om 12:30 uur met een afsluitende lunch. We verwachten je om 9:15 uur in de hal van het gemeentehuis.

Maak het mee!

Ben jij als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van de eerste omgevingsvisie of het betrekken van ‘de stad’ daarbij? En wil je graag kennisdelen met andere gemeenten? Meld je dan aan voor deze ochtend via maakhetmee@volq.nl! Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Stuur ons bij je aanmelding ook minimaal één relevante vraag waar je graag antwoord op vindt. Dan nemen we die mee in het programma.

Let op: aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan!