Berichten

Reminder: het volq maakt de stad!

De crisis is voorbij en de woonconsument is – gelukkig – als glansrijke winnaar uit de strijd gekomen tussen beleggers, banken, ontwikkelaars, overheden en corporaties. De snelheid van ontwikkeling in de maatschappij neemt alleen maar verder toe en iedereen die een actieve rol vervult in het ‘maken’ van de stad heeft hier dagelijks mee te maken.

Terug naar af?

Het prille herstel van de economie doet een aantal partijen hun werkwijze uit 2007 weer uit de kast halen. Het kan toch weer?
Akkoord, de crisisperiode was niet altijd zaligmakend. Te vaak werd er naar instrumenten gegrepen om toch maar iets te kunnen realiseren. Het resultaat? Gekunsteld ‘zelfbouw’ aanbod, tijdelijk gebruik als overwinteringsstrategie, marginale woningen en overproductie in het bereikbare segment. De wereld is inmiddels gelukkig definitief veranderd. De consument heeft zijn bepalende positie weer stevig ingenomen en is niet van plan deze in te leveren nu hij of zij ook weer meer te besteden krijgt.

Wat doet u hiermee?

Wij hebben binnen onze huidige projecten, met in onze achterzak de lessen uit de crisistijd, een dynamische werkwijze ontwikkeld die meebeweegt met de situatie. Wij gaan hierbij uit van constant veranderende en vaak toenemende ambities, investeringen en belangen. Het initiëren, activeren en intensiveren van het contact tussen mensen is hierbij het bepalende element. Zo benutten we de groeiende ontwikkelpotentie zonder uit het oog te verliezen waar het echt om gaat: het volq. Dat maakt immers ook na de crisis de stad!

Gebiedsontwikkeling is een feestje!

Gebiedsontwikkeling is een term die wat mij betreft in een lang rijtje containerbegrippen geschaard kan worden en geen mens feitelijk meer wat zegt. Te breed om iets te duiden. Te ingeburgerd om niet meer te gebruiken. Pogingen om er toch nog wat van te maken (nieuwe stijl, organisch) ten spijt.

“En wat doe jij eigenlijk?”

Regelmatig doe ik verwoede pogingen om op een verjaardag uit te leggen wat voor werk ik nu eigenlijk doe als gebiedsontwikkelaar. Mijn laatste poging was op de verjaardag van mijn dochter. Een accountant was benieuwd en dit resulteerde in de volgende opsomming:

  • Specialist, op ongeveer elk thema dat je kunt benoemen binnen de ruimtelijke ontwikkeling, zodat je met creatieve oplossingen kunt komen;
  • Strateeg, die vanuit de overdaad aan inhoud een heldere en verfrissende koers kan bepalen;
  • Beleidsmakelaar, door ervoor te zorgen dat beleidsambities elkaar versterken in een programma en te besteden centjes werkelijk renderen;
  • Dompteur annex regisseur, zodat iedereen meedoet en het tempo klopt;
  • Acrobaat, het is immers een soort van koorddansen de hele dag…..
  • Kameleon, omdat je elke kleur aan moet kunnen nemen om betrokkenen te begrijpen en hun ideeën een plek te geven in het geheel;
  • Vertaler, tussen mensen die in de basis in dezelfde taal spreken, maar elkaar niet begrijpen.

Helder niet waar? De betreffende accountant haalde een pilsje voor me en gaf vervolgens een opsomming van zijn type klanten en de werkzaamheden die hij zoal voor hen deed. Confronterend overzichtelijk bleek zijn wereld… Dit leidde bij mij tot de vraag; wat is nou de kern van wat ik dagelijks doe?

Oplossingen komen vanzelf

Interessant is dat in alle rollen die ik benoemde het gaat over verschillen in abstractieniveaus, beleving en de zoektocht naar aan succesvolle interactie. Het identificeren van dillema’s is in de gebiedsontwikkelingspraktijk al lastig genoeg. Het vakmanschap zit hem in het adresseren van de aanleiding.

Een oplossing aanreiken zal het probleem negen van de tien keer vergroten. Het gaat om het creëren van een situatie waarin mensen elkaars belangen zien, begrijpen en realistisch kunnen waarderen. Alleen dan kunnen slimme oplossingen ontstaan en vooruitgang worden geboekt. Aan welke knoppen je hiervoor moet draaien verschilt op elke plek en op elke dag. Leg dat maar eens uit op een verjaardag!

De laatste ronde

De verjaardag nadert zijn einde, ik zoek de accountant nog even op voor een laatste poging. Hoe maak je ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk waar mensen waarde aan hechten? Dat doe ik door iedereen die daarin een bijdrage kan leveren te identificeren, een plek te geven en aan elkaar te verbinden daar waar hun belangen elkaar raken. Ruimtelijke ontwikkeling is hier vooral het effect van en niet de aanleiding.

Gebiedsontwikkeling is volgens mij vooral het benoemen, verbinden en benutten van concrete kansen in de maatschappij die samen een waardevolle ruimtelijke impact hebben.