Wijwillendit

De invoering van de Omgevingswet biedt een perfecte kans om anders te gaan denken èn doen. Met een duidelijke visie op de stad of het dorp, een betere samenwerking tussen professionals en vooral meer ruimte voor initiatieven van bewoners en ondernemers. Dat is nog niet eenvoudig. Hoe krijg je zicht op alle ideeën die leven bij bewoners? Hoe creëer je een plek waar mensen met hun ideeën terecht kunnen en kunnen reageren op ideeën van anderen? En hoe breng je alle ideeën via resultaatgerichte participatie daadwerkelijk een stap verder?