Leidschendam Voorburg

De toekomst van LV

…denkt u mee?

Volq heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg geholpen bij het opzetten van het participapatietraject omtrent de toekomstvisie van de gemeente als geheel en de drie kernen op zich.

Zomer 2017 heeft de gemeente onder leiding van Volq straatinterviews gehouden. Duidelijk is geworden, dat we kansen alleen kunnen benutten als gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners intensief met elkaar samenwerken.

Het participatietraject heeft niet alleen inbreng voor dit toekomstbeeld opgeleverd maar ook de bouwstenen voor de omgevingsvisie.