Als afstudeerder ben ik sinds februari bij Volq aan de slag!

Tijdens de lessen overheidscommunicatie in mijn eerste studiejaar kreeg ik steeds meer interesse in participatie. In diezelfde periode werd ik door de jongerenorganisatie ‘Jouw Zeeland’ gevraagd lid te worden van de Klankbordgroep Commissie Structuurversterking Zeeland, oftewel Commissie Balkenende. Zij boden mij de kans mee te denken over de mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. Gedurende deze bijeenkomsten ervoer ik in de praktijk dat mensen van mijn eigen leeftijd niet tot nauwelijks op de sessies afkwamen. Dit zette mij aan het denken. Hoe komt het dat mijn leeftijdgenoten zo weinig participeren? Vinden zij het saai om mee te denken? Hebben zij hier geen tijd voor? Of zijn ze gewoonweg nooit gevraagd om mee te denken? Deze vraag is mij blijven achtervolgen.

Afstuderen

De studiejaren verstreken en het werd tijd om op zoek te gaan naar een afstudeerstage. Volq stond bovenaan mijn lijstje. Ik nam contact op met Onno de Vries en hij was erg enthousiast om samen met mij op zoek te gaan naar een leuk onderzoeksonderwerp. Ik vertelde hem waar ik al die tijd mee zat. Het feit dat mijn generatie (Y), ook wel millennials genoemd, bijna niet deelnemen aan participatieprocessen. Hij kwam met het idee om dit te gebruiken en te combineren met de huidige uitdaging van gemeenten: het opstellen van de omgevingsvisie. Bij het opstellen van deze visie zijn gemeenten verplicht de meningen van alle betrokken partijen, oud en jong mee te nemen. ‘Oud’ én jong, dus ook de wensen en ideeën van mijn leeftijdsgenoten. Zo kwamen we op de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de motivatiefactoren van millennials (23-36 jaar) om wel of niet te participeren bij het opstellen van de omgevingsvisie?’Eind mei heb ik eindelijk het antwoord op deze vraag en ik ben hier erg benieuwd naar. Ik hoop dat dit onderzoek gemeenten kan helpen bij het opstellen van een omgevingsvisie waarin iedereen zich vertegenwoordigd voelt.

Wil je mij helpen?

Ben je zelf tussen de 23-36 jaar? Dan zou je me enorm helpen door de enquête in te vullen. Deze vind je via deze link of hieronder. Ben je nog verder geïnteresseerd en wil je erover meepraten/denken? Begin april organiseer ik samen met Volq een ideeënfabriek waar we dieper ingaan op de motieven van millennials om wel of niet te participeren. Hiervoor aanmelden kan ook via de enquête!

Kayleigh Maas

Kayleigh Maas